Liên hệ

Gửi thông tin liên hệ

Địa chỉ: 168 Phan Châu Trinh - Tp. Đà Nẵng 
Liên hệ: 
- Mr. Tuấn 0979 34 4444 
- Mr Việt 0969 45 5555 
- Mr. Phú 0914 66 6666 
- Mr. Phú 0964 77 7777 
Email: ecstasy168pct@gmail.com 
Copyright © 2017 - Ecstasy Restaurant